Welkom op

Prevent to Perform

Een nieuwe kijk op motorisch leren

Een nieuwe kijk op motorisch leren

De laatste jaren is er een achterstand ontstaan van het Nederlands voetbal op de rest van Europa. De KNVB heeft daarom 11 speerpunten opgesteld om de kwaliteit van het Nederlandse voetbal de komende jaren te verbeteren om zo de aansluiting met de internationale top te hervinden. Eén van die speerpunten is de fysieke ontwikkeling van spelers waarin Nederlandse spelers internationaal gezien achterlopen op leeftijdsgenoten.

Door meer aandacht aan de fysieke ontwikkeling van voetballers te schenken, moeten prestaties worden verbeterd en blessures worden voorkomen. De huidige blessure preventie programma’s laten echter beperkte langetermijneffecten zien, door het gebruik van verouderde theoretische uitgangspunten. Deze programma’s bestaan uit tijdrovende oefeningen met een gebrek aan variatie en uitdaging zonder dat het primaire doel voor trainer en sporter: minder blessures met behoud van prestatie, merkbaar is. Hierdoor wordt er te weinig met de blessure preventieprogramma’s gedaan waardoor het aantal sportblessures blijft stijgen.

Binnen het huidige projectidee krijgt de coach beschikking over een tablet met een applicatie waarop een videobibliotheek wordt aangeboden met oefeningen. Kenmerk van deze oefeningen is dat ze geïntegreerd worden in reguliere trainingen en daardoor makkelijk uitvoerbaar zijn. Een belangrijke toevoeging in deze oefeningen is het type instructies die worden aangeboden. Het gaat hier om instructies met een externe focus (gerefereerd naar de omgeving van de sporter i.p.v. de aandacht op het lichaam). Deze instructies zorgen voor een veiliger bewegingspatroon. Door oude theoretische uitgangspunten los te laten, kan Nederland internationaal gezien voorloper worden op het gebied van blessurepreventie.

De doelstelling van het huidige project is preventie van sportblessures op een voetbal specifieke manier door middel van oefeningen met een externe focus instructie/feedback, waarbij ook de prestatie behouden wordt. Dit zal de oefentrouw verhogen.