Welkom op

Exergaming voor ouderen

Exergaming voor balanstraining van ouderen, ontwikkeld binnen SPRINT

Exergaming voor balanstraining van ouderen, ontwikkeld binnen SPRINT

Vallen is een van de grootste oorzaken voor medische behandelingen bij ouderen. Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers valt een of meerdere keren per jaar. Met de toenemende vergrijzing zal dus ook het aantal valincidenten toenemen, evenals de kosten die daarmee gepaard.

Een verminderde balans door een achteruitgang in de houdingscontrole is een belangrijke oorzaak voor vallen bij ouderen. Het ontwikkelen van een instrument om de balans te trainen is daarom voor ouderen van groot belang. Door sensortechniek te koppelen aan spelcomputers, is er een nieuwe ontwikkeling ontstaan die het mogelijk maakt te oefenen in een virtuele omgeving met gaming (‘exergaming’). Op deze manier wordt lichamelijke activiteit gecombineerd met het spelen op een spelcomputer.