Welkom op

Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (BIOR)

De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen. Toegankelijkheid, aantrekkelijke beweegmogelijkheid, maar ook esthetiek speelt een rol in het in beweging krijgen van mensen.

De openbare ruimte is de grootste sport- en beweegaccommodatie van Nederland. Maar of mensen er wel of niet gebruik van maken is van meer factoren afhankelijk dan alleen de inrichting van de fysieke infrastructuur. De combinatie van harde infrastructuur (fysiek), zachte infrastructuur (sociaal) en kennis over hoe het proces om te komen tot een optimale inrichting vormgegeven kan worden bepalen gezamenlijk in hoeverre de potentie van de openbare ruimte benut wordt.

Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Maar waar bewogen wordt vinden ook ontmoetingen plaats. De socialiserende werking van beweegvriendelijke hotspots hebben effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Vooral in wijken waar veel mensen wonen met een lage SES kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen door mensen meer te laten bewegen en elkaar te laten ontmoeten. Daarnaast is een dynamisch en beweegvriendelijk natuurgebied een aantrekkelijke toeristische bestemming waarbij het positieve effecten heeft op de economie van de regio en kansen biedt voor ondernemers om toeristische arrangementen op te ontwikkelen. Kerndoel van dit project is de openbare ruimte optimaal benutten om een actieve leefstijl te stimuleren en daarbij ook economische en sociale impact te hebben op de omgeving van deze ruimte. De innovaties worden gerealiseerd op twee verschillende thema’s.

Beoogde innovaties thema ‘beweegvriendelijke stad’:
1. Infrastructurele beweegscan voor een park, wijk of stadsdeel;
2. Mobiele applicatie of quantified self toepassing om lokaal bewegen in de openbare ruimte te meten en stimuleren (wie beweegt waar hoeveel, gaming, communities etc.);
3. Procesaanpak om burgerparticipatie te ontwikkelen tot het creëren van beweegaanbod in de openbare ruimte;
4. Analysetool om de sociale en economische impact van sport in de openbare ruimte te kunnen evalueren;
5. Aanpak voor ontsluiting van sportieve en openbare ruimte voor specifieke doelgroepen: zorg- en welzijnsinstellingen, (buurt/sport) verenigingen, lokale ondernemers en scholen.

Beoogde innovaties thema ‘beweegvriendelijk buitengebied’:
1. Infrastructurele beweeg- en routerscan voor een natuurgebied;
2. Sensor technologische toepassingen voor aantrekkelijke beweegroutes (gaming, communities etc.);
3. Toeristische arrangementen in nieuwe product-markt-partner-combinaties.
4. Ontwikkeling en implementatie van beleefroutes waar bewegen, natuur en cultuur gecombineerd worden;
5. Analysetool voor het evalueren van de economische impact van toeristische arrangementen en interventies.