Welkom op

Ontdek

Sportinnovator Centrum Groningen, de specialist in het optimaliseren van bewegingsprestaties in sport, revalidatie en het dagelijks leven.

Sportinnovator Centrum Groningen is het centrum voor het optimaliseren van bewegingsprestaties in sport, revalidatie en het dagelijks leven. We willen iedere burger op zijn of haar eigen bewegingsniveau optimaal laten presteren door innovatieve kennis over bewegingsprestaties beschikbaar en toepasbaar te maken. We willen het voor iedereen mogelijk maken om zijn of haar innovatie in de praktijk te brengen. Hiertoe beschikken wij over de benodigde kennis en faciliteiten.

Wie zijn we


In Noord-Nederland vinden veel mooie en goede initiatieven plaats op het gebied van sport- en bewegingsinnovaties. Zo vindt er al veel (wetenschappelijke) kennisuitwisseling plaats, maar blijft de stap naar een vermarktbaar, innovatief product vaak achter.

Door de kennisinstellingen te verbinden met de sportpraktijk en de commerciële markt  faciliteert én stimuleert het Sportinnovator Centrum Groningen bedrijven om hun positie te versterken. Dit doen we door het toevoegen van kennis aan bestaande producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en met het opzetten van nieuwe start-ups die de bedrijven van de toekomst moeten worden in de noordelijke provincies.

Samenwerken


Als Sportinnovator Centrum Groningen kunnen wij vanuit onze expertise en activiteiten van toegevoegde waarde zijn voor potentiële innovaties. Kern van onze activiteiten is dat we innovatieve kennis over bewegingsprestaties (meer en beter bewegen) kunnen toevoegen aan bestaande producten of diensten of, op basis van deze kennis, nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen voor de beschreven doelgroepen. Wij zijn de koppeling met bedrijven binnen de samenwerking van het Sportinnovator Centrum Groningen. Wij kunnen samen met deze bedrijven eenvoudiger en sneller producten en diensten ontwikkelen en valideren waardoor een economische impuls zal ontstaan. Hierdoor zullen de bedrijven in de toekomst ook weer meer kunnen investeren in de uitbreiding van hun productportfolio en dus ook in product- en diensteninnovaties. Op de pagina Projects vindt u diverse projecten die wij hebben begeleid bij het vinden van de juiste partners. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Doelgroepen


Wij richten ons -door middel van innovaties- op het optimaliseren van de bewegingsprestaties in de context van sport, revalidatie en dagelijks leven op vijf doelgroepen.

Topsport
Topsport

Sporters die tot de (inter-)nationale top in hun sport behoren, of daar zicht op hebben (talenten). De uitdaging voor deze doelgroep is om met alle beschikbare middelen zo snel mogelijk aan de top te komen (en te blijven) in hun sport.

Prestatie sport
Prestatie sport

Sporters die continu bezig zijn om beter te presteren in hun sport (op hun eigen niveau). Voor deze doelgroep is het de uitdaging om zo effectief mogelijk te trainen en te pieken op het juiste moment, dus beter bewegen om beter te presteren maar ook om blessures te voorkomen.

Breedte sport
Breedte sport

Burgers die structureel sport beoefenen. De uitdaging voor deze doelgroep is om zo lang en plezierig mogelijk op een verantwoorde wijze zonder blessures de sport te kunnen beoefenen en beter leren bewegen speelt daarin een belangrijke rol.

Beweger
Beweger

Burgers die al fysiek actief zijn maar dit meer of beter willen doen. De uitdaging voor deze doelgroep is om kennis op te doen over goed bewegen in het dagelijkse leven en dit graag in de praktijk willen brengen door zelf te gaan bewegen/sporten en/of door lid te worden van een (sport)vereniging.

Potentiële beweger
Potentiële beweger

Burgers die niet tot nauwelijks bewegen. De uitdaging voor deze doelgroep is om de drempels voor het bewegen te verlagen en enthousiast te worden om te gaan bewegen. Je kunt hierbij denken aan ouderen die beter moeten bewegen om dagelijks activiteiten nog goed te kunnen uitvoeren of patiënten die als onderdeel van hun behandeling en/of als secundaire/tertiaire preventie van hun ziekte meer moeten bewegen, zoals patiënten met hart- en vaatziekten of longziekten.